Scuba Education Amsterdam

AANMELDEN

INFO@DUIKCURSUSSEN.NL

06 - 5167 6979

Scuba Education Amsterdam

geopend elke zaterdag van 13.00u tot 18.00u en op afspaak


   Optisport - Bijlmer Sportcentrum

PADI 5-star Facility


   Anton de Komplein 157

IANTD Facility


   1102 DR Amsterdam

TecRec Official Facility


   Nederland

Algemene voorwaarden


   +31 (0)6 - 5167 6979

Disclaimer


   info@duikcursussen.nl

© Scuba Education Amsterdam

Aanmelden kan op diverse manieren:In alle gevallen hebben we altijd een ingevuld en ondertekend, schriftelijke aanmelding nodig.

Voorwaarden

Door het insturen van uw aanmelding of het invullen van het inschrijfformulier is uw aanmelding definitief.

Bij inschrijving van een cursus dient tenminste € 100,- als aanbetaling te worden voldaan waarna het cursusmateriaal zal worden verstrekt.

Bij aanvang van de cursus dient het volledige cursusgeld te zijn voldaan.

Wanneer er geen deel wordt genomen aan de cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven, vindt er geen restitutie plaats van het cursusgeld.

Alle cursussen worden verzorgd door gekwalificeerde en verzekerde PADI, IANTD of EFR instructeurs en assistenten.

Bij betaling in termijnen gelden de gemaakte afspraken met Scuba Education Amsterdam.

Om de reeds afgelegde onderdelen van de cursus geldig te houden, mag tussen de lessen niet langer dan 6-12 maanden verstrijken, afhankelijk van de specifieke cursus standaards.

De cursist is verantwoordelijk voor de correcte behandeling van de in bruikleen genomen duikapparatuur gedurende de cursus.

Schade, verlies of diefstal van of aan deze apparatuur zal op de cursist worden verhaald. Bij diefstal zal er altijd aangifte worden gedaan bij de Politie.