Scuba Education

Amsterdam

Optisport - Bijlmer Sportcentrum

A. de Komplein 157   -   1102 DR Amsterdam


Geopend elke zaterdag van 13.00u.tot 19.00u.

Ma. t/m Vrij 10.00u - 14.00u. en op afspraak


+31 (0)6 - 5167 6979  -  info@duikcursussen.nl


Scuba Education Amsterdam

INFO@DUIKCURSUSSEN.NL

 06 - 5167 6979  

MENU

Enter CAPTCHA solution
Listen to audio CAPTCHA

 Cursus

Voorwaarden

Door het insturen van uw aanmelding of het invullen van het inschrijfformulier is uw aanmelding definitief.

Bij inschrijving van een cursus dient tenminste € 100,- als aanbetaling te worden voldaan waarna het cursusmateriaal zal worden verstrekt.

Bij aanvang van de cursus dient het volledige cursusgeld te zijn voldaan.

Wanneer er geen deel wordt genomen aan de cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven, vindt er geen restitutie plaats van het cursusgeld.

Alle cursussen worden verzorgd door gekwalificeerde en verzekerde PADI, IANTD of EFR instructeurs en assistenten.

Bij betaling in termijnen gelden de gemaakte afspraken met Scuba Education Amsterdam.

Om de reeds afgelegde onderdelen van de cursus geldig te houden, mag tussen de lessen niet langer dan 6-12 maanden verstrijken, afhankelijk van de specifieke cursus standaards.

De cursist is verantwoordelijk voor de correcte behandeling van de in bruikleen genomen duikapparatuur gedurende de cursus.

Schade, verlies of diefstal van of aan deze apparatuur zal op de cursist worden verhaald. Bij diefstal zal er altijd aangifte worden gedaan bij de Politie.


Aanmelden kan op verschillende manieren:

In alle gevallen hebben we ook altijd een ingevuld en ondertekend, schriftelijke aanmelding nodig.