Scuba Education

Amsterdam

Optisport - Bijlmer Sportcentrum

A. de Komplein 157   -   1102 DR Amsterdam


Geopend elke zaterdag van 13.00u.tot 19.00u.

Ma. t/m Vrij 10.00u - 14.00u. en op afspraak


+31 (0)6 - 5167 6979  -  info@duikcursussen.nl


Scuba Education Amsterdam

INFO@DUIKCURSUSSEN.NL

 06 - 5167 6979  


PRIJSLIJST
TecRec Technische opleidingen
PADI GoPro opleidingenIANTD Technische opleidingen

PADI RECREATIVE OPLEIDINGEN (euro's)


incl materiaal

excl materiaal

Discover Scuba Diving

25

nvt

Scuba Review

35

nvt

Open Water - Refferal

290

nvt

Open Water - Volledig

420

nv

Advanced Open Water

280

240

EFR

130

nvt

Rescue Diver

325

285

EFR+ Rescue

400

365

Master Scuba Diver

59

nvt

TECREC TECHN. OPLEIDINGEN (euro's)

Discover Tec Diving

60

Gasblender EANx/TX

225

Recr. Sidemount

310

Tec 40

325

Tec 45

325

Tec 50

335

Tec Deep Diver

845

Tec Trimix 65

475

Tec Trimix 75

495

Tec Trimix Diver

875

GEBRUIK DUIKMATERIALEN IN OVERLEG

EENMALIGE AANSCHAF TEC DEEP OF TEC TRIMIX MANUAL VERPLICHT € 55,-